Priser og betingelser for Alternativweb

1.Tjenestene Alternativweb ved Asveda AS orgnummer: 925868892 mail:post@alternativweb.no, Telefon 33 50 79 60.

tilbyr formidling av veiledere innen coaching og livsveiledning. Disse tjenestene går under fanen underholdningstjenester.

2. Omtalene er markedsføring : Omtalen av den enkelte veileder på nettsiden er et ledd i markedsføring av Alternativweb/ Asveda AS sine veiledere. Informasjon som fremkommer på alternativweb sine nettsider er ikke å anse som rådgivning.

3.Veiledere: Hver enkelt veileder er selv ansvarlige for de råd som gis eller ikke gis. En telefonsamtale vil vanligvis avdekke om du har behov for ytterligere bistand. Ikke alle spørsmål er egnet for løsning via telefon eller elektronisk kommunikasjon. Alternativweb gir deg mulighet til å komme i kontakt med veiledere innenfor den alternative bransjen.Det presiseres at Alternativweb/ Asveda AS ikke er ansvarlig for kvaliteten av eventuelle råd og veiledning som gis via veiledere som er tilknyttet Alternativweb/ Asveda AS men vi vil gjerne høre fra deg hvis du er misfornøyd med tjenesten på post@alternativweb.no . Hverken Alternativweb ved Asveda AS, medarbeidere, daglig leder og veiledere kan stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av veiledere tilknyttet dette nettstedet. Det er hver enkelt veileders tolkning, og det er kunden selv som må ta valg i eget liv. Dette presiseres å være en underholdningstjeneste, og derfor er det viktig å være klar over at det alltid er veilederens egen tolkning som kommer frem. Kunde må derfor selv da ansvar for bruken av denne veiledningen, og Alternativweb ved Asveda AS står ikke ansvarlig for de livsvalg som blir tatt etter samtaler med en av våre veiledere.

Våre veiledere følger våre strenge etiske retningslinjer. Alle våre veiledere har taushetsplikt.

Svarene du får, gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt.

4.Spørsmål via telefon og e-post

Du tar kontakt med post@alternativweb.no for å avtale tidspunkt og forhåndsbetale med kort og ringe utenom teletorg via Messenger samtale.

Teletorgnummeret 820 til våre veiledere koster kr 29,90 pr minutt pluss 0,59 øre i oppkoblingsgebyr.

Priser via sentralbord

5 min kr 250,-

10 min kr 400,-

15 min kr 540,-

20 min kr 600,-

25 min kr 800,-

30 min kr 900,

Vi ivaretar din anonymitet når du stiller spørsmål pr telefon og e-post, og veilederen vil ikke kunne se hvilket nummer det ringes fra eller fra hvilken e-postadresse spørsmålet kommer fra.

Betaling

Teletorg 820 numere belastes på din telefon regning.

Forhånsbetaling går via stripes og paypal beløpet reservers ved bestilling og trekkes samme dag.

Hvis kunde må avbryte chatten underveis refunderes ikke pengene, da veileder har satt av tid til dette. Det er heller ikke mulig å “ta igjen” den resterende tiden som var igjen av chatten på et senere tidspunkt. Da må kunden i tilfelle betale for en ny chat og avtale et nytt tidspunkt.Hvis veileder avbryter chatten, er det mulig enten å få refundert pengene eller avtale et nytt tidspunkt for chat.

5. Kvalitetskontroll Alternativweb/ Asveda AS vil fortløpende foreta kvalitetskontroll av veiledning som gis av våre veiledere. Dette innebærer ikke at Alternativweb/ Asveda AS er ansvarlig for kvaliteten av kommunikasjon med sluttbrukeren, men at de fjerner de veilederne som ikke overholder selskapets krav til kvalitet.

6. Klage Dersom du er av oppfatning at svaret du får ikke er tilfredstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning,forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med Alternativweb/ Asveda AS via e-post til: post@alternativweb.no

7.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene
skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke
lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

8. Angrerett

Dette er en elektronisk tjeneste som ikke inngår under vanlig angrett. Dersom man angrer på en bestilling må dette opplyses til selger før tidspunkt for levering av tjenesten.